لوگوی دوزلی بوک
داستان اختصاصی فرفره جادویی
ماهنامه شاهد نوجوان

ماهنامه شاهد نوجوان

شماره ۳۳۵
سال جديد

فهرست مطالب
۴بعد از سلام / انقلاب درونی
۵با رسول خدا در عرصه زندگی؛ محدوده آزادی
۶کلمات سبز؛ روزه, کارگاه خودسازی
۸در سایه سار ولایت؛ هویت خود را فراموش نکنید
۱۱یادهای ماندگار؛ زیارت در جبهه
۱۲دشمن درون
۱۵چیزی که کسی انتظارش را نداشت
۱۸خورشید بی غروب؛ سرچشمه خورشید
۲۱شعر ؛ بهار مکرر
۲۲مسابقه قرآنی؛ سوره مبارکه اسراء
۲۴با فرهیختگان شاهد؛ برنده ای که شاگر زرنگی نبود
۲۶واگویه؛ سبدی از مهربانی و لبخند, عطر بهاران
۲۸با مهر علی بیا که آغاز کنیم...
۳۰داستان / روزهای بی قراری
۳۲کارگاه داستان نویسی؛ زاویه دید
۳۴دست در دست واژه ها
۳۶کتاب نوجوان؛ نگاه شعر در شعر نگاه
۳۸حماسه آبان
۴۰کارگاه خبرنگاری؛ شیوه نگارش مقاله
۴۳کوتاه, جالب, خواندنی
۴۴اخبار
۴۵جدول و سرگرمی
۴۶پاسخ به نامه ها


آخرین شماره های مجله ماهنامه شاهد نوجوان
خانه
سبد خرید ( ۰ )
داستان ها
دوزلی بوک چیست؟
شرایط خرید
تخفیف ها
تماس با ما
مجله دوزلی بوک
پرسش های متداول
گردونه شانس