لوگوی دوزلی بوک
داستان اختصاصی فرفره جادویی
دو ماهنامه تیزهوش

دو ماهنامه تیزهوش

شماره ۸
سال سوم

فهرست مطالب
۲سخن دکتر شاکری
۳این خدا کیست؟
۴کشتزار پربار زندگی
۶خانه خود را بسازید
۸یک توصیه مهم از زبان کتاب
۹ماندگارترین درخت دنیا
۱۰کتاب بخوانید، تا مثل ستاره بدرخشید
۱۲وقتی ماهی ها حرف میزنند
۱۴یک داستان ژاپنی
۱۶چند نکته خوب برای موفقیت های بیشتر در زندگی
۱۸اولین کلید
۱۹میزاتقی خان امیرکبیر، او برای ایرانیان می گریست
۲۰دنیای رنگ ها
۲۱کاشفان سرزمین های ناشناخته
۲۲اگر در آزمون سمپاد قبول نشوم
۲۴آزمایش کنید
۲۵جدول سودوکو
۲۶معما
۲۷جدول کشور ها
۲۸اثر موسیقی بر حیوانات
۳۰لک لک ها
۳۲اولین کاشفان کره زمین
۳۴چگونه وقت کم نیاوریم؟ کلید های طلایی
۳۵امام جعفر صادق (ع) ، پیدایش جهان
۳۶داستان های انگلیسی


آخرین شماره های مجله دو ماهنامه تیزهوش
خانه
سبد خرید ( ۰ )
محصولات
دوزلی بوک چیست؟
شرایط خرید
تخفیف ها
تماس با ما
مجله دوزلی بوک
پرسش های متداول
گردونه شانس