لوگوی دوزلی بوک
کتاب من کی ام
 رویای توپ رنگارنگ ، غلبه بر استرس

رویای توپ رنگارنگ ، غلبه بر استرس

بهروز واثقی

خورشید در حال غروب کردن و جنگل در حال تاریک شدن بود. باد سردی می‌ وزید و برگ‌ های درختان را تکان می‌ داد. فیفیل مثل بید می‌ لرزید و از میان درخت‌ ها به سمت خانه می‌ رفت که ناگهان روباه خاکستری همراه حیوانات عجیبی که نمی‌ شناخت سر راه او سبز شد. روباه با خنده‌ های بلندی گفت: «فکرهایت را کردی بچه فیل؟ اگر هنوز نمی‌ خواهی عاج‌ هایت را به من بفروشی من و دوستانم به زور آن ها را می‌ بُریم...

خانه
سبد خرید ( ۰ )
محصولات
دوزلی بوک چیست؟
شرایط خرید
تخفیف ها
تماس با ما
مجله دوزلی بوک
پرسش های متداول
گردونه شانس