لوگوی دوزلی بوک
بنر دفاتر
سواد مالی برای کودکان

سواد مالی برای کودکان

نویسندگان

اگر چه تعریف قدیمی سواد توانایی نوشتن وخواندن است ولی امروزه در قرن بیست ویکم توانایی خواندن ونوشتن تنها بخش کوچکی از تعریف سواد است وحتی داشتن مدارک ومدارج عالیه دانشگاهی نیز دلیل باسوادی افراد نیست .بر اساس تعریف یونسکو شخص باسواد فردی است که تمام شاخص های زیر را داراست :

سواد عاطفی

سواد ارتباطی

سواد مالی (توایی مدیریت اقتصادی در آمد – چگونگی پس انداز,سرمایه گذاری ومدیریت هزینه ها )

سواد رسانه ای

سواد تربیتی

سواد رایانه ای

موارد مرتبط
خانه
سبد خرید ( ۰ )
داستان ها
دوزلی بوک چیست؟
شرایط خرید
تخفیف ها
تماس با ما
مجله دوزلی بوک
پرسش های متداول
گردونه شانس