لوگوی دوزلی بوک
بنر دفاتر
تصمیمات جانی

تصمیمات جانی

جف فلاردو، زهره میرجابری

این کتاب ترکیبی از زندگی واقعی و موضوعات اقتصادی است. هدف از آن ابتدا نوشتن یک داستان سرگرم کننده و سپس تاکید بر سناریوهایی است که جنبه آموزشی دارند.

به عنوان نمونه، به جای اینکه تنها یک توپ فوتبال خریداری شود، شخصیت داستان نتیجه ای که از این انتخابش حاصل میشود را تصور می کند. همچنین شخصیت داستان گفت و گوهایی با دوستان، والدین و خودشں انجام می دهد تا فرایند تصمیم گیری را مجسم کند.

این گسترش فرایند تفکر مفهوم مبادله و کمیابی را که میتواند توسط والدین یا معلم آموزش داده شود، پر رنگ میکند.

موارد مرتبط
خانه
سبد خرید ( ۰ )
داستان ها
دوزلی بوک چیست؟
شرایط خرید
تخفیف ها
تماس با ما
مجله دوزلی بوک
پرسش های متداول
گردونه شانس