لوگوی دوزلی بوک

قوانین و مقررات

دبیرخانه جشنواره، حق استفاده تبلیغاتی، نمایشگاهی و انتشار آثار در کتاب جشنواره، فضای مجازی و مطبوعات را با ذکر نام هنرمند خواهد داشت.

شرکت برای کلیه هنرمندان علاقه‌مند آزاد است.

تکنیک خلق آثار آزاد است.

هر هنرمند می‌تواند حداکثر با ارائه 3 اثر در هر بخش جشنواره شرکت نماید.

هر فرد می تواند همزمان در همه ی بخش ها شرکت کند و در صورت برگزیده شدن به صلاحدید داوران تنها یک اثر از هر هنرمند به عنوان اثر برتر معرفی خواهد شد.

حضور برگزیدگان در مراسم پایانی الزامی است و عدم شرکت به منزلۀ انصراف تلقی خواهد شد.

تصمیم گیری در موارد پیش بینی نشده بر عهده دبیرخانه جشنواره است.

آثار باید متناسب با عرف و شئونات اسلامی باشد.

شرکت برای کلیه هنرمندان علاقه‌مند آزاد است.

تکنیک خلق آثار آزاد است.

شرایط شرکت در جشنواره

شعر :

قالب اشعار ارسالی به جشنواره می‎تواند کلاسیک، آزاد و ترانه باشد.

شاعران طنزپرداز نیز می‎توانند اشعار خود را در قالب های یاد شده به جشنواره ارسال نمایند.

شرکت‎کنندگان می توانند حداقل 1 و حداکثر 3 اثر به دبیرخانه ارسال نمایند.

داستان نویسی:

حجم داستان ارسالی حداکثر 5000 کلمه باشد.

شرکت‎کنندگان می توانند حداقل 1 و حداکثر 3 اثر به دبیرخانه ارسال نمایند.

تصویرسازی (نقاشی):

در تکنیک و ابزار مورد استفاده محدودیتی وجود ندارد.

آثار دیجیتالی باید در قالب JPG با رزولیشن 300 و آثار دستی باید اسکن با کیفیت ارسال شود.

شرکت‎کنندگان می توانند حداقل 1 و حداکثر 3 اثر به دبیرخانه ارسال نمایند.

خانه
سبد خرید ( ۰ )
داستان ها
دوزلی بوک چیست؟
شرایط خرید
تخفیف ها
تماس با ما
مجله دوزلی بوک
پرسش های متداول