لوگوی دوزلی بوک
تخفیف‌های گروهی !
بنر دفاتر
بشقاب لک لک، ضیافت به قاعده خود

بشقاب لک لک، ضیافت به قاعده خود

من می گم لک لک باید بشقاب غذا رو بر می داشت می برد خونه اش می ریخت توی کوزه و می خورد. روباهه هم کوزه رو می برد خونه اش و می ریخت توی بشقاب و می خورد، دعوا و دلخوری هم پیش نمی اومد!

- «جالب بود. کارتون قشنگی بود»

-«کجاش جالب بود سعید؟! لک لک رفته خونه روباهه مهمونی، بعد اون روباه بی معرفت توی بشقاب براش سوپ ریخته. آخه بی معرفت! لک لک با اون منقار درازش چه جوری می تونه از توی بشقاب سوپ بخوره؟»

-«جمشید تو که فقط گیر میدی. ندیدی لک لک مقابله به مثل کرد و روباهه رو دعوت کرد و به جای بشقاب، غذا رو توی کوزه بهش داد. به نظر من که لک لک خیلی خوب رو باهه رو تنبیه کرد. روباهه ادب شد که دیگه این جوری بدجنسی نکنه.»

.رضا پرید وسط و سعید را ساکت کرد:«لک لک هم کارش درست نبود. هم روباه و هم لک لک باید همراه خودشون ظرف خودشونو می بردن؛ لک لک وقتی رفت خونه روباه باید کوزه اش رو می برد تا روباه سوپ رو توی کوزه بریزه. روباهه هم وقتی رفت خونه لک لک باید بشقاب خودش رو می برد. به نظر من هر کی باید خودکفا باشه و دیگران رو به زحمت نندازه.»

جمشید قانع نشد و با بی حوصلگی غر زد:«نخیر. اصلا چرا باید روباه و لک لک با هم دوست بشن که ظرف هاشون مثل هم نباشه! روباهه بره با روباه ها دوست بشه اونا رو دعوت کنه، لک لک هم با لک لک ها.»

اسفندیار که پای ظرف میوه نشسته بود و دانه های انگور را جدا می کرد و می خورد با دهان پر از انگور گفت: «من می گم لک لک باید بشقاب غذا رو بر می داشت می برد خونه اش می ریخت توی کوزه و می خورد. روباهه هم کوزه رو می برد خونه اش و می ریخت توی بشقاب و می خورد، دعوا و دلخوری هم پیش نمی اومد. من وقتی میرم حسینیه برای عزاداری، بعدش ظرف غذا رو می گیرم میام خونه با حوصله می خورم. روباه و لک لک هم می بردن خونه هاشون می خوردن.»

مادر حسنک کیک تولد او را در بشقاب ها تقسیم کرد و آنها را روی میز چید. حسنک هم در هر بشقاب، یک کارد و چنگال کنار کیکها گذاشت و آنها را به دست بچه ها داد. رضا بشقاب کیک خود را از حسن گرفت و با شوخی گفت: «حسنک! کیک اسفندیار رو بذار توی ظرف، اونو میبره خونه‌شون بعدا می خوره»

بشقاب لک لک، ضیافت به قاعده خود

بچه ها خندیدند. اسفندیار با خنده گفت: «آره، چون من فعلا میوه می خورم»

حسنک بشقاب خود را برداشت و کنار سعید نشست و گفت: «اما من فکر می کنم هر کی مهمون دعوت می کنه باید حال اونو مراعات کنه. روباهه باید از قبل به فکر تهیه یه کوزه می افتاد. بعد سوپ رو می ریخت توی اون و می ذاشت جلوی لک لک. این رسم مهمان نوازیه. مهمان نوازی که فقط به پختن غذای خوب نیست، بلکه باید ظرف مناسب مهمون هم آماده باشه. لک لک هم باید یه بشقاب برای روباهه آماده می کرد. به نظرم کارشون به لج بازی و انتقام گیر کشید»

. سعید گفت:« آ ... چند تا نظر شد! بذار من اینا رو بنویسم و توی مدرسه نظر بچه ها رو درباره این گزینه ها بپرسم. خب به ترتیب نظراتون رو دوباره بگید»

  • . جمشید گفت: «گزینه ی اول مال منه. من می گم اصلا چرا روباه و لک لک باید دوست باشن که وقتی میرن خونه هم دیگه، مشکل ظرف غذا داشته باشن؟ اصل رو باها با روباها، لک لک ها با لک لک ها.»
  • رضا گفت: «گزینه دوم مال منه. من می گم هر کدوم باید ظرف خودشونو همراه می بردن؛ روباهه بشقاب می برد، لک لک هم کوزه می برد. اصل خودکفایی.»
  • اسفندیار گفت:« گزینه سوم مال منه. هر کی باید توی مهمونی غذا رو می گرفت و می برد خونه توی ظرف خودش می ریخت و می خورد. اصل نخود نخود هر که غذا رو ببره خونه ی خود»
  • سعید گفت: «نظر خودم رو هم بنویسم. گزینه چهارم مال منه. به نظر من لکلک کار خوبی کرد که روباه رو دعوت کرد و توت کوزه براش غذا ریخت. این جوری رو باهه رو ادب کرد. اصل مقابله به مثل»
  • حسنک گفت: «گزینه پنجم هم مال منه. من می گم وقتی مهمون می آد باید ظرف مناسب رو براش آماده کرد؛ روباه باید کوزه آماده می کرد برای لک لک، و لک لک هم باید بشقاب آماده می کرد برای روباه. این اصل مهمان نوازیه.»

سعید جمله‌ى آخر حسنک را هم نوشت و دفتر را بست و گفت: «فردا توی مدرسه این پرسش پنج گزینه ای رو از بچه ها می پرسم ببینم پاسخ بچه ها چیه.»

بعد با تعجب پرسید: «بچه ها واقعا کدوم گزینه صحیح تره؟»

همه به هم نگاه کردند. هیچ کس حاضر نبود از نظر خود برگردد. اما پرسش هم چنان بر جا بود: «کدام گزینه صحیح است؟»

هر پنج گزینه صحیح اند:

  1. روباه و لک لک نباید دوست باشند، چون روباه سوپ گوشت لک لک را دوست دارد.
  2. خودکفایی بسیار عالی است. اگر روباه و لک لک ظرف خود را همراه داشتند بهتر بود.
  3. مهمانی را محل خوردن قرار نمی دادند و هر کس سهم غذای خود در مهمانی را به خانه ی خود می برد.
  4. با کسی که بدجنسی می کند باید مقابله به مثل کرد و او را ادب نمود.
  5. رعایت حال مهمان و اصل مهمان نوازی شرط مروت است.
لوگوی ساماندهی اینماد
تهران، بلوار کشاورز، ابتدای خیابان شانزده آذر، پلاک ۷۸، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۱۰
خانه
سبد خرید ( ۰ )
محصولات
دوزلی بوک چیست؟
شرایط خرید
تخفیف ها
تماس با ما
مجله دوزلی بوک
پرسش های متداول
گردونه شانس